Aktuelt

AKTUELT

Hvad gør man med et trist torv, der har mistet de butikker, som skulle skabe liv? Hvordan skaber man et mødested på torvet, hvor forskellige mennesker fra kvarteret får lyst til at slå sig ned?

Det var udfordringen, da to billedkunstklasser på Viborg Gymnasium & HF arbejdede med Houlkær Torv i uge 12.

Eleverne brugte "Byrumsdesign" i undervisningsforløbet.

Følg med, når eleverne realiserer det bedste forslag i uge 15.

 

Læs Viborg Stifts Folkeblad artikler om projektet: 50 unge skal sparke fælles liv i Houlkær Torv, Fremtidens Houlkær Torv skal have plads til alle og

Det glemte torv lever igen.

Hør indslag med eleverne, billedkunstlærer og arkitekt i P4 Morgen (spol frem til indslaget 3:36:35).

Se TV Midtvests reportage: Gymnasieelever giver nyt liv til torv.

Mandag den 19. marts

 

IAGTTAGELSE PÅ TORVET

Eleverne er i gang med at iagttage Houlkær Torv, som det er i dag. Byrumsanalyse forudsætter, at man besøger byrummet.

Kapitelt "Metode til byrumsanalyse" beskriver, hvordan man gør.

Mandag den 19. marts

 

KORTGRUNDLAG TIL BYRUMSMODEL

Til byrumsprojektet på Houlkær Torv har vi besluttet, at den rigtige skala er 1:20. På kortet ses det felt, som eleverne må arbejde med.

I kapitlet "Produktudvikling" beskrives det, hvordan man laver en byrumsmodel.

Tirsdag den 20. marts

 

QUICK ´N DIRTY

Man kan ikke nå at tænke så meget, når der kun er 5 minutter til at bygge sine idéer. Der er ikke tid til at være kritisk!

Onsdag den 21. marts

 

BYRUMSFORSLAG PÅ VEJ

Gruppen her lægger vægt på at skabe mere behagelige steder at sidde på Houlkær Torv. Der skal også være flere farver og blomster der dufter året rundt. De er inspireret af de afsnit i kapitlet "Metode til byrumsanalyse", som handler om inventar, materialer, farver og årstider.

Torsdag den 22. marts

 

RUMLIG SKITSE

En elev er i gang med en rumlig skitse til gruppens forslag. Rumlige skitser beskrives i kapitlet "Produktudvikling" som et alternativt arbejdsredskab.

Mandag den 9. april

 

I GANG MED AT BYGGE

Vi mødes på Houlkær Torv. Et vinderprojektet - projektet Chilltopia - er udpeget. Nu skal vi i gang med at bygge på torvet.

Onsdag den 11. april

 

PRESSEN KOMMER FORBI

Eleverne bliver interviewet til direkte udsendelse i P4 om projektet. Pressen er interesseret, fordi projektet skaber forandring i lokalområdet.

Onsdag den 11. april

 

STØTTE FRA DE LOKALE

Fredag er der fernisering, og alle i Houlkær er inviteret med, når vi er klar med et nyt torv. De lokaler butikker støtter projektet med sodavand, slik og pizza til ferniseringen. Vi låner kioskens spisesedler til lidt reklame.

Torsdag den 12. april

 

PAUSE

Alle skarpe kanter slebet af. To gange Anna holder velfortjent pause.

Fredag den 13. april

 

BLOMSTER

Houlkær Torv mangler farver og duft. Vi har købt elefantgræs, stedmoderblomster, georginer og krydderurter for at give torvet noget mere liv.

Fredag den 13. april

 

SNOREN KLIPPES

Eleverme fra 2K og 3K holder den røde snor, mens Viborg Kommunes viceborgmester holder tale.

Mandag den 19. marts

 

TOMME BUTIKKER

Brugsen er lukket. Det var butikkerne, der skulle skabe liv på Houlkær Torv.

Mandag den 19. marts

 

MODELLEN UNDERVEJS

Klasserne laver en stor fællesmodel af Houlkær Torv. Hver gruppe laver sit byrumsdesign på sin egen papplade, der kan sættes ind på fællesmodellen, så man kan se designet i forhold til omgivelserne. Her er eleverne i gang med fællesmodellen.

Tirsdag den 20. marts

 

REFERENCEFOTOS

Referencefotos kan bruges som inspiration men de hjælper også med at formidler idéerne i et forslag. De sporer fantasien i den rigtige retning.

Referencefotos som arbejdsredskab beskrives i kapitlet "Produktudvikling".

Torsdag den 22. marts

 

LEGEPLADS OG SKATERRAMPER

En anden gruppe foreslår legeplads og skaterramper. I byrumsanalysen interviewede eleverne borgere, som bor i bydelen Houlkær. De mente, at torvet skal indrettes til unge.

Fredag den 23. marts

 

PRÆSENTATIONEN

Grupperne skal aflevere deres forslag til byrumsdesign. Byrumsmodel og en planche som beskriver projektet med tekst og referencefotos er en del af afleveringen.

Mandag den 9. april

 

DEN FØRSTE KONSTRUKTION

Grundkonstruktionen er på plads. Chilltopia handler om at bygge en træskulptur, som kan bruges på mange forskellige måder; man kan sidder på den, lege på den, optræde på den.

Onsdag den 11. april

 

FLERE BRÆDDER

Brædder skrues på sidden af Chilltopia. De bærende konstruktioner bygges i i nyt træ, for at sikre, at konstruktionen holder. Til siderne bruger vi genbrugstræ fra den lokale genbrugsstation i Viborg, Revas.

Torsdag den 12. april

 

SODAVAND, SLIK OG PIZZA

De lokale butikker har sagt ja til at sponsere en gang Houlkær-tapas, når vi åbner det ny torv fredag. Fakta giver sodavand, Super Kiosken kommer med vej-selv-slik og Sol Pizza og Grill med....pizza.

Torsdag den 12. april

 

SLAPAL(L)AN

Vi startede ud med at kalde projektet "Tag plads!". Så blev det til Chill-topia. Nu hedder det Slapal(l)an. Julie i gang med stencil-bogstaver.

Fredag den 13. april

 

...OG BIER

Murerbaljen med stedmoderblomster er lige blevet færdig, og vi får besøg at den første humlebi.

Fredag den 13. april

 

FERNISERING

Beboerne i Houlkær spurgte, hvad vi lavede, mens vi byggede Slapal(lan). Og vi inviterede dem til fernisering fredag kl. 15.

Mandag den 19. marts

 

BYRUMSANALYSEN GENNEMFØRT

Eleverne har analyseret Houlkær Torv i grupper og præsenteret deres oplevelser for hinanden. Her ses planchen som viser analysen af torvets anvendelse. Gruppen konkluderer, at torvet primært bruges til færdsel.

Tirsdag den 20. marts

 

HURTIGE IDÉER

Eleverne starter dagen med at lave en quick ´n dirty. Metoden er godt til at få hurtige, rumlige idéer uden at tænke for meget over, om det bliver pænt og rigtigt.

Quick ´n dirty er en af de små, praktiske øvelser i kapitlet "Tips til underviseren".

Tirsdag den 20. marts

 

BYRUMSMODELLENS FORDELE

Modellen er et godt arbejdsredskab, fordi den er rumlig som selve byrummet. Desuden kan eleverne løbende afprøve og ændre deres idéer og forslag til byrumsudformning.

Torsdag den 22. marts

 

KASSEPLADSEN

Denne gruppe tager udgangspunkt i, at vi skal bygge et projekt på Houlkær Torv på en uge. De foreslår et lille anlæg af trækasser, der kan bruges til at klatre på.

Fredag den 23. marts

 

SIDSTE HÅND PÅ VÆRKET

Gruppen har sat deres forslag på fællesmodellen. Nu skal den fotograferes, så eleverne har billeder til deres portefolio om byrumsprojektet.

Tirsdag den 10. april

 

BRÆDDER SKRUES PÅ

Eleverne er i gang med at skrue brædder på nederste del af Chilltopia. Her kan man sidde og spise en is, når det er godt vejr.

Onsdag den 11. april

 

OG ENDNU FLERE BRÆDDER...

Vi får hjælp af Bureau Detours til at omsætte projektet til virkelighed. Byggeeksperterne håndterer rundsaven, mens eleverne klarer resten.

Torsdag den 12. april

 

MURERBALJER OG PLANTER

Houlkær Torv trænger til flere farver. Eleverne er i gang med at plante elefantgræs, krydderurter og stedmoderblomster i murerbaljer.

Fredag den 13. april

 

TILGÆNGELIG FOR ALLE

Eleverne i 2K og 3K har fokuseret på, at der skal væe adgang for alle. Slapal(l)an har fået rampe og gelænder, så også de gangbesværede kan bruge anlægget.

Fredag den 13. april

 

FÆRDIG!

Vi blev færdige til tiden (og i sidste øjeblik). Rektor holder tale.

Fredag den 13. april

 

FERNISERING

Gymnasiets husband giver et par numre.

BYRUMSDESIGN

 

Byrumsdesign er spændende og samfundsrelevant arkitektur-undervisning.

Bogen gør det let at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb fra teori til færdige, flotte forslag.

KONTAKT FORFATTERNE

 

Line Højgaard Porse: linehoejgaardporse.gmail.com

Sune Porse Carlsen: sune@carlsensplaner.dk

KØB BOGEN

 

Byrumsdesign kan købes hos detnyforlag.dk

Bogen koster 150,- kroner (4.000,- kroner for et klassesæt på 30 stk.).

© Copyright. All Rights Reserved.