Byrummets historie

BYRUMMETS HISTORIE

FORSTÅ DEN RUMLIGE OG HISTORISKE KONTEKST

Kapitlet "Byrummets historie" er en kortfattet gennemgang af byrummets udvikling fra antikken og til i dag i dansk og global sammenhæng. Kapitlet giver eleverne det historiske overblik, der er nødvendigt for at opfylde læreplanernes krav. Samtidig fungerer kapitlet som afsæt for at forstå den rumlige og historiske kontekst for det byrum, som eleverne skal arbejde med

 

Kapitlet sluttes af med et overskueligt skema, hvor eleverne kan se sammenhængen mellem de forskellige historiske perioder, samfundets produktionsmåde, styreform, transportform og byrummenes udformning.

Datering underordnet

Når klassen arbejder med byrum er det ikke vigtigt, at eleverne præcist kan datere, hvornår et byrum er designet. Byrumsudformning henter ofte inspiration fra fortiden, og det kan være svært at afgøre, hvornår byrummets er udført. Det vigtige er, at eleverne kan beskrive, hvad et byrum signalerer, og hvordan det opleves.

Kapitlets afsnit

 

Grid´et

Afsnittet beskriver grid´et - den retvinklede byplan - som er en af de mest udbredte måder at strukturere byer på. Grid´et har været brugt siden romertiden. Det er globalt udbredt og kan ses i byer som Beijing og New York.

 

Den organiske bystruktur

De fleste danske købstæder er opstået i middelalderen. Afsnittet beskriver den organiske bystruktur med kringlede gaderum, som kendetegner byrstrukturen fra denne periode.

 

Cirkler og radialer

I renæssancen opstår idealet om er perfekt, rund by. Afsnittet fortæller om principperne bag idealbyen og de få eksempler på denne bytype, som vi ser i Danmark.

 

Alle veje fører til kongen

Barokken, rokokoen og klassicismen er enevældens tid. Afsnittet beskriver denne periodes byplanlægning, hvor kongens særlige status kan aflæses i bystrukturen.

 

Industrialiseringens by

Med industrialiseringen ekspanderer byerne voldsomt. Afsnittet beskriver, hvordan forstæder og helt nye principper for byvækst og bystruktur præger byerne verden over - herunder i Danmark.

 

Videnssamfundets by

Afsnittet beskriver, hvordan vi i vores tid fokuserer på omdannelse af eksisterende by i stedet for ekspansion, og hvordan også nye bydele opføres med et ønske om at bruge kvaliteterne fra den klassiske by.

BYRUMSDESIGN

 

Byrumsdesign er spændende og samfundsrelevant arkitektur-undervisning.

Bogen gør det let at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb fra teori til færdige, flotte forslag.

KONTAKT FORFATTERNE

 

Line Højgaard Porse: linehoejgaardporse.gmail.com

Sune Porse Carlsen: sune@carlsensplaner.dk

KØB BOGEN

 

Byrumsdesign kan købes hos detnyforlag.dk

Bogen koster 150,- kroner (4.000,- kroner for et klassesæt på 30 stk.).

© Copyright. All Rights Reserved.