Bogen

BOGEN - SÅDAN BRUGES DEN

Omvendt kan klassen også tage udgangspunkt i kapitlerne om byrumshistorie og byrumsanalyse. Det giver et større kendskab til byrummet og den historiske kontekst, før klassen vælger et tema. Ulempen ved denne tilgang er, at det er sværere at vinkle analysen, hvis man ikke på forhånd kender målet - temaet - for byrumsdesignet. Det kan betyde, at det tager længere tid at lave analysen, så der er mindre tid til selve designfasen.

 

Kapitlet "Tips til underviseren" indeholder forslag til, hvordan underviseren kan justere undervisningsforløbet med små øvelser og forskellige feedback-former. Der er også forslag til, hvordan byrumsdesign kan tilrettelægges som tværfaglige undervisningsforløb. Kapitlet indeholder desuden beskrivelsen af et konkret undervisningsforløb ud fra temaet Sansernes byrum, som underviseren kan bruge som inspiration.

 

Læs mere i bogen "Byrumsdesign", som kan købes hos detnyforlag.dk

"Byrumsdesign" er bygget op af fem kapitler, der spænder fra byrumshistorie over analyse af byrum til tematiske, metodiske forslag til, hvordan man arbejder med at designe et byrum.

 

Kapitlerne "Byrummets historie", "Metode til byrumsanalyse", "Temaer i byrumsprojekter" og "Produktudvikling" er nødvendige at inddrage, når klassen skal arbejde med byrumsdesign.

Det er ikke vigtigt, hvilket kapitel klassen læser først, men det er didaktisk en fordel, at klassen designer byrummet ud fra et tema. Med temaet som afsæt og målsætning for byrumsdesignet er der en fælles ramme til at vurdere, om de forskellige forslag til byrum fungerer eller ej. Uden en målsætning for klassens projekter kan løsningsforslagene blive lidt tilfældige, og diskussionen komme til at handle om personlig smag.

 

Som udgangspunkt for undervisningsforløbet kan klassen starte med at vælge et af de otte temaer i kapitlet "Temaer i byrumsprojekter". I hvert tema er der forslag til, hvordan klassen vinkler analysen af byrummet, så analysen passer til temaet.

KAPITLERNE

BOGENS KAPITLER

Kapitlet "Byrummets historie" er en kortfattet gennemgang af byrummets udvikling fra antikken og til i dag i dansk og global sammenhæng. Kapitlet giver eleverne det historiske overblik, der er nødvendigt for at opfylde læreplanernes krav. Samtidig fungerer kapitlet som afsæt for at forstå den rumlige og historiske kontekst for det byrum, som eleverne skal arbejde med

 

Kapitlet sluttes af med et overskueligt skema, hvor eleverne kan se sammenhængen mellem de forskellige historiske perioder, samfundets produktionsmåde, styreform, transportform og byrummenes udformning.

Hvordan arbejder man helt konkret med at skabe et byrumsdesign? Hvordan udvikler og tester man forskellige idéer, til man har et færdigt forslag? Hvordan præsenterer man forslaget?

Kapitlet "Produktudvikling" guider hele vejen gennem processen.

 

  • Fra indledende udvikling og prioritering af idéer til koncept, som sætter retning for byrumsdesignet
  • Byrumsmodellen som arbejdsredskab og færdigt resultat
  • Præsentation af forslaget med brug af byrumseksperternes fagord

For at kunne designe et byrum kræver det, at klassen har analyseret det først. På den måde finder eleverne de kvaliteter i byrummet, som er værd at bevare, og udfordringerne, byrumsdesignet skal løse.

Kapitlet "Metode til byrumsanalyse" deler byrumsanalysen op i otte dele, så den er nem at gå i gang med og formidle. Kapitlet sluttes af med et skema, der kan bruges som grundlag for at analysere.

 

Byrumsanalysen handler ikke kun om at beskrive og fortolke byrummet, som det er udformet og bruges aktuelt. Den handler også om at se, hvor virkemidlerne kan bruges på en anden måde.

Når eleverne forstår, hvilken betydning det har, at f.eks. en bænk er lavet af træ og placeret opad en mur, hvor der er eftermiddagssol, så har de en grundlæggende viden om inventar, materialer og klimapåvirkning, som de kan bruge i deres byrumsdesign.

Kapitlet "Tips til underviseren" er et idékatalog med forskellige redskaber, der supplerer bogens grundlæggende undervisningsmodel.

 

  • Små, praktiske øvelser
  • Forskellige feedback-former
  • Byrumsdesign i tværfaglige forløb
  • Undervisningsforløb som inspiration

Når arkitekter og byplanlæggere arbejder med design af byrum, er det en kompleks opgave med mange forskellige krav, der skal afvejes over for hinanden og håndteres. Bogen Byrumsdesign gør det let at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb.

 

I kapitlet "Temaer i byrumsprojekter" præsenterer bogen otte forskellige vinkler på at arbejde med byrumsdesignet. Eleverne kan blandt andet vælge at arbejde med byrum med fokus på oplevelser til sanserne eller byrum, der kan bruges året og døgnet rundt.

Ved at arbejde med afgrænsede temaer kan eleverne fokusere deres design og nå frem til helstøbte byrumsprojekter på den tid, der er til rådighed i undervisningen.

BYRUMSDESIGN

 

Byrumsdesign er spændende og samfundsrelevant arkitektur-undervisning.

Bogen gør det let at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb fra teori til færdige, flotte forslag.

KONTAKT FORFATTERNE

 

Line Højgaard Porse: linehoejgaardporse.gmail.com

Sune Porse Carlsen: sune@carlsensplaner.dk

KØB BOGEN

 

Byrumsdesign kan købes hos detnyforlag.dk

Bogen koster 150,- kroner (4.000,- kroner for et klassesæt på 30 stk.).

© Copyright. All Rights Reserved.