Metode til byrumsanalyse

METODE TIL BYRUMSANALYSE

BYRUMSANALYSEN ER AFSÆT TIL AT DESIGNE

For at kunne designe et byrum kræver det, at klassen har analyseret det først. På den måde finder eleverne de kvaliteter i byrummet, som er værd at bevare, og udfordringerne, byrumsdesignet skal løse.

Kapitlet "Metode til byrumsanalyse" deler byrumsanalysen op i otte dele, så den er nem at gå i gang med og formidle. Kapitlet sluttes af med et skema, der kan bruges som grundlag for at analysere.

 

Byrumsanalysen handler ikke kun om at beskrive og fortolke byrummet, som det er udformet og bruges aktuelt. Den handler også om at se, hvor virkemidlerne kan bruges på en anden måde.

Når eleverne forstår, hvilken betydning det har, at f.eks. en bænk er lavet af træ og placeret opad en mur, hvor der er eftermiddagssol, så har de en grundlæggende viden om inventar, materialer og klimapåvirkning, som de kan bruge i deres byrumsdesign.

Kort, effektiv byrumsanalyse

For at gøre byrumsanalysen kort og effektiv, kan klassen deles op i grupper, der foretager hver del af analysen. Når analysen er gennemført, præsenterer hver gruppe sin del, så hele klassen har den samme, brede indsigt i byrummet og dets udfordringer.

Kapitlets afsnit

Kapitlet er inddelt i otte afsnit, der handler om hvert aspekt af byrumsanalysen.

 

  • Anvendelse
  • Brugere
  • Afgrænsning og sammenhæng
  • Grundform, proportioner og skala
  • Inventar
  • Materiale, farver og detaljering
  • Klimapåvirkning, årstider og døgn
  • Identitet og historie

 

Hvert afsnit indledes med en kort præsentation af det pågældende aspekt. Derefter introduceres eleverne til, hvordan man først iagttager og bagefter fortolker det, som man har set i byrummet. Afsnittet afsluttes med et par vinklede spørgsmål, der peger fremad mod selve byrumsdesignet.

BYRUMSDESIGN

 

Byrumsdesign er spændende og samfundsrelevant arkitektur-undervisning.

Bogen gør det let at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb fra teori til færdige, flotte forslag.

KONTAKT FORFATTERNE

 

Line Højgaard Porse: linehoejgaardporse.gmail.com

Sune Porse Carlsen: sune@carlsensplaner.dk

KØB BOGEN

 

Byrumsdesign kan købes hos detnyforlag.dk

Bogen koster 150,- kroner (4.000,- kroner for et klassesæt på 30 stk.).

© Copyright. All Rights Reserved.