Produktudvikling

PRODUKTUDVIKLING

FRA IDÉER TIL PRÆSENTATION AF FÆRDIGT FORSLAG

Hvordan arbejder man helt konkret med at skabe et byrumsdesign? Hvordan udvikler og tester man forskellige idéer, til man har et færdigt forslag? Hvordan præsenterer man forslaget?

Kapitlet "Produktudvikling" guider hele vejen gennem processen.

 

  • Fra indledende udvikling og prioritering af idéer til koncept, som sætter retning for byrumsdesignet
  • Byrumsmodellen som arbejdsredskab og færdigt resultat
  • Præsentation af forslaget med brug af byrumseksperternes fagord

Kapitlets afsnit

 

Idégenerering og konceptudvikling

I dette afsnit guides klassen igennem processen fra de første, hurtige idéer til koncepter, som sætter retning for byrumsdesignet. Eleverne bruger metoderne idémotor og prioriteringsmatriks til at få idéer og prioritere dem. Efterfølgende samles idéerne til koncepter.

 

Design af model

Afsnittet hjælper klassen med at afklare, hvilken skala og modeludtryk der er rigtig til opgaven. Der er en trin-for-trin vejledning, som forklarer, hvordan man bygger en grundmodel ud fra et kortmateriale. Desuden er der forslag til modelmaterialer og tilgang til det at arbejde med model.

 

Præsentation og fernisering

Afsnittet forklarer, hvordan man præsenterer et byrumsdesign ved at beskrive analyse, koncept. indhold og formgivning. Klassen får en mini-ordbog med de begreber, som byrumseksperterne bruger, når de taler om byrum. Det ruster dem til at bruge de rigtige fagord om forslagene.

 

Andre redskaber til formidling

Byrumsmodellen er ét blandt mange mulige værktøjer, som kan bruges til at udarbejde og præsentere et byrumsdesign. Afsnittet introducerer klassen til to andre redskaber, referencefotos og diagrammer, som belyser byrumsdesignet på andre måder end modellen.

Byrumsmodellen

Modellen er oplagt som arbejdsredskab. Her kan eleverne sammen løbende teste og ændre deres idéer til byrumsdesignet. De kan bruge materialer og farver, der minder om de løsninger, som de forestiller sig. Modellen er et rumligt redskab og dermed mindre abstrakt at forholde sig til end f.eks. tegninger.

Også som færdigt resultat er modellen rigtigt god til at formidle elevernes forslag. Den er nem at forholde sig til, og beskueren kan se forslaget fra mange vinkler og afstande, så han får et godt overblik.

BYRUMSDESIGN

 

Byrumsdesign er spændende og samfundsrelevant arkitektur-undervisning.

Bogen gør det let at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb fra teori til færdige, flotte forslag.

KONTAKT FORFATTERNE

 

Line Højgaard Porse: linehoejgaardporse.gmail.com

Sune Porse Carlsen: sune@carlsensplaner.dk

KØB BOGEN

 

Byrumsdesign kan købes hos detnyforlag.dk

Bogen koster 150,- kroner (4.000,- kroner for et klassesæt på 30 stk.).

© Copyright. All Rights Reserved.