Tips til underviseren

TIPS TIL UNDERVISEREN

PRAKTISKE ØVELSER, FEEDBACK-FORMER, TVÆRFAGLIGE FORLØB OG INSPIRATION

Kapitlet "Tips til underviseren" er et idékatalog med forskellige redskaber, der supplerer bogens grundlæggende undervisningsmodel.

 

  • Små, praktiske øvelser
  • Forskellige feedback-former
  • Byrumsdesign i tværfaglige forløb
  • Undervisningsforløb som inspiration

Kapitlets afsnit

 

Praktiske øvelser

Afsnittets små øvelser kan bruges indledningsvist, undervejs eller som afslutning på byrumsopgaven. En praktisk øvelse er oplagt at bruge som benspænd, hvis eleverne har brug for at arbejde med opgaven fra en anden vinkel.

 

Feedback-former

Afsnittet beskriver forskellige feedback-former, som kan bruges undervejs og som afslutning på undervisningsforløbet. Feedback-formerne øver eleverne i at reflektere over egne forslag og i at give klassekammeraterne konstruktiv kritik.

 

Byrumsdesign i tværfaglige forløb

Kernestof i billedkunst, design samt design og arkitektur skal bidrage til styrkelsen af det faglige samspil mellem fagene. Det fremgår af læreplanerne. Afsnittet indeholder forslag til tværfaglige forløb med fag som naturgeografi, dansk, samfundssag og historie.

 

Undervisningsforløb som inspiration

Afsnittet indeholder beskrivelsen af et konkret undervisningsforløb, som er baseret på bogens tema "Sansernes byrum". Undervisningsforløbet kan bruges som inspiration til at tilrettelægge et skræddersyet forløb eller bruges, som det er.

Opponentgrupper

Fælles præsentationer i klassen, hvor grupperne skiftes til at præsentere deres projekter og give hinanden kritik, er en oplagt feedback-form.

Når eleverne skal præsentere projektet, bliver de trænet i at forklare deres forslag. Opponentgruppen lærer at forholde sig konstruktivt kritisk. Samtidig skærper det gruppens forståelse for byrumsanalysens betydning, fordi eleverne skal forholde sig til, hvordan forslaget hænger sammen med byrummets udfordringer.

BYRUMSDESIGN

 

Byrumsdesign er spændende og samfundsrelevant arkitektur-undervisning.

Bogen gør det let at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb fra teori til færdige, flotte forslag.

KONTAKT FORFATTERNE

 

Line Højgaard Porse: linehoejgaardporse.gmail.com

Sune Porse Carlsen: sune@carlsensplaner.dk

KØB BOGEN

 

Byrumsdesign kan købes hos detnyforlag.dk

Bogen koster 150,- kroner (4.000,- kroner for et klassesæt på 30 stk.).

© Copyright. All Rights Reserved.